KLUB SPORTOWY UNIA BIERUŃ STARY - strona oficjalna

Strona klubowa
  • Wyniki ostatniej kolejki:
  •        

Statystyki drużyny

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 14 gości

dzisiaj: 103, wczoraj: 53
ogółem: 2 106 091

statystyki szczegółowe

REGULAMIN KLUBU

KLUB SPORTOWY UNIA BIERUŃ STARY

REGULAMIN

§ 1

Klub Sportowy Unia Bieruń Stary działa jako stowarzyszenie w oparciu o statut. Celem Klubu jest szkolenie w zakresie piłki nożnej na wszystkich poziomach umiejętności, udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej i podległe mu struktury terenowe we wszystkich możliwych kategoriach wiekowych, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, w szczególności turniejów piłki nożnej oraz obozów sportowych i zgrupowań dla zawodników.

§ 2

Warunkami przynależności do klubu są:

złożenie deklaracji o chęci rozwijania swoich umiejętności i jej praktyczna realizacja poprzez aktywne

uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych i regularne uczęszczanie na treningi,

podpisanie i złożenie deklaracji członkowskiej przez rodziców lub opiekunów prawnych,

opłacanie składek członkowskich,

dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami, wykonanymi przez lekarza,

zakup i posiadanie odpowiedniego stroju klubowego na treningach,

udział w obozach szkoleniowych,

odpowiednia dyscyplina na zajęciach organizowanych przez klub oraz słuchanie poleceń trenerów i opiekunów.

przestrzeganie niniejszego regulaminu.

§ 3

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej wynosi 40zł. (od 1 października 2018r.) i obowiązuje przez cały rok kalendarzowy, również w miesiącach wakacyjnych. Jest ona stała, niezależnie od ilości zajęć treningowych. Nie jest ona odpłatnością za zajęcia, lecz wkładem własnym w rozwój KS Unia Bieruń.

W przypadku rodzeństwa składka wynosi 70zł. Każde kolejne dziecko trenuje bezpłatnie.

W uzasadnionych przypadkach, jeżeli kwota przekracza możliwości finansowe rodziców, decyzją zarządu klubu zawodnik może być zwolniony częściowo lub w całości ze składki członkowskiej. Rodzic lub opiekun składa podanie do zarządu klubu o trudnej sytuacji materialnej oraz odpowiednie zaświadczenia.

Wpłaty dokonujemy do 10 dnia każdego miesiąca „z góry” na konto:

KS UNIA BIERUŃ STARY BS TYCHY O/BIERUŃ

nr konta: 48 8435 0004 0000 0000 1889 0002

z dopiskiem: SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA MIESIĄC ….………………. , imię i nazwisko zawodnika i rocznik.

§ 4

Zawodnik, który planuje zmienić barwy klubowe, zobowiązany jest do poinformowania klubu o takim zamiarze, rozliczenia się ze składek klubowych oraz sprzętu sportowego. Szczegółowe zasady zmiany barw klubowych określają przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej i jego organów terenowych.

Sprzęt sportowy, w tym dresy, komplety meczowe, torby i inne, zakupione z funduszy Klubu, podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w klubie.

§ 5

Każdy uczestnik klubu powinien posiadać pod rygorem niedopuszczenia do zajęć szkoleniowych aktualną Kartę Zdrowia Sportowca.

§ 6

Zmiany niniejszego Regulaminu uchwala Zarząd Klubu Sportowego Unia Bieruń z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członków Klubu.

Zarząd Klubu Sportowego Unia Bieruń Stary

 

KS UNIA BIERUŃ STARY – rok założenia 1925.

43-150 BIERUŃ, ul. Chemików 40.

www.uniabierun.futbolowo.pl

Najnowsza galeria

BRENNA HOTEL KOTARZ
Ładowanie...

Reklama

Tabela ligowa

B-klasa » Tychy